Một chiếc bàn được sắp xếp các vị trí ngồi để chứa được 4 người như sau.

do-vui-toan-cung-thay-kenka-10-01

Nếu các bàn được đặt thành một hàng dài thì được sắp xếp vị trí ngồi như sau.

Ví dụ một hàng gồm 4 bàn  thì ngồi được 10 người.

do-vui-toan-cung-thay-kenka-10-02

Vậy để đủ chỗ cho 30 người thì ta cần bao nhiêu chiếc bàn để xếp thành một hàng dài?

Các câu trả lời
Hotline/Zalo