do-vui-toan-cung-thay-kenka

Cho 6 đồng xu trong đó có 1 đồng xu giả. Đồng xua giả đó có trọng lượng khác 5 đồng thật và 5 đồng thật có trọng lượng bằng nhau.

An được dùng một chiếc cân (không phải cân thăng bằng) để xác định đồng xu giả.

Vậy An phải cân như nào để xác định được đồng xu giả đó ???

Các câu trả lời
Hotline/Zalo