CÀI ĐẶT ZOOM

Nếu chưa có phần mềm Zoom trong máy, bạn có thể chọn cài đặt ở một trong các thiết bị sau:

Cài đặt trên máy tính Window

Cài đặt trên máy tính Mac

Cài đặt trên điện thoại di động

CÀI ĐẶT ZOOM TRÊN MÁY TÍNH WINDOW

Bước 1: Tải phần mềm Zoom theo link sau:
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Bước 2: Bấm đúp vào tập tin ZoomInstaller.exe để bắt đầu cài đặt.

CÀI ĐẶT ZOOM TRÊN MÁY TÍNH MAC

Bước 1: Tải phần mềm Zoom theo link sau:
https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg

Bước 2: Bấm đúp vào tập tin Zoom.pkg để bắt đầu cài đặt.

CÀI ĐẶT ZOOM TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Bạn nên sử dụng máy tính để có những trải nghiệm đầy đủ từ khóa học với MÀN HÌNH LỚN

Nếu buộc phải sử dụng thiết bị di động, hãy bấm link sau để tải App Zoom: https://zoom.us/download

VIDEO HƯỚNG DẪN

VIDEO SỬ DỤNG ZOOM TRÊN MÁY TÍNH

VIDEO SỬ DỤNG ZOOM TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG